บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 2-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “งานระบบวิศวกรรมเพื่อการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณสุริยาวุธ กิตติภูวดล กรรมการบริหารสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ