ประกาศรับสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน” ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

งานเสวนานี้จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยต่างๆ อาทิ

  • สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กรมควบคุมมลพิษ
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภายในงานจะให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศน์ มุมมอง ซึ่งรวมถึงรูปแบบ และกลไกต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบทลงโทษหากไม่ดำเนินการ 

ด่วน!! รับเพียง 200 ที่เท่านั้น หากท่านสนใจสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ >>CLICK<< 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุภานันท์ฯ หรือ คุณสุนิตาฯ โทร 02-652-9837 หรือ 095-596-1276