บรรยากาศงานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย หัวข้อ “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมยุค 4.0

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมงานสัมมนา จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทย ในหัวข้อ “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมยุค 4.0” เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์