บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 1-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 1/3 หัวข้อ “เทคโนโลยีการประกันภัยและการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ