บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 1-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 1-3

บรรยากาศงานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย หัวข้อ “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมยุค 4.0

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 25…

Continue Reading บรรยากาศงานสัมมนาสมาคมอาคารชุดไทย หัวข้อ “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมยุค 4.0