ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

รายนามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอ…

Continue Reading ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 3-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 3-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 2-3

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตร สำหรับผู้จัดการอาคาร หลักสูตรย่อยที่ 2-3

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading ประกาศรับสมัครเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”