คณะสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยศึกษาดูงาน ณ ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561…

Continue Reading คณะสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยศึกษาดูงาน ณ ฮ่องกง

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนา PPM Forum ครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมบริหารทร…

Continue Reading เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนา PPM Forum ครั้งที่ 2