บรรยากาศการเสวนา “แนวทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา”

บรรยากาศการเสวนา “แนวทางการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 จัตวา” เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา