บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ The Future of Property Management ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศภายในงาน The Future of Property Management ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 20.00น. ณ อาคาร FYI center