ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561 ขึ้น ณ ห้องเดอะเท็น ชั้น 10 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561