ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 5/2561 ขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ