คณะสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยศึกษาดูงาน ณ ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง ตามพันธกิจที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาชีพบริหารทรัพย์สิน จึงจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพย์สินและการจัดการอาคารสูงนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของบุคคลกรในสาขาอาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้เดินทางเข้าพบ คุณ Ernest Leung ตำแหน่ง Director of Professional Development ของหน่วยงาน Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) และคุณ Clement K.M. Lau ตำแหน่ง Director & Head of Development and Valuations Commercial Property ของหน่วยงาน Hongkong Land Limited

นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ การศึกษาระบบการจัดการของ The Hong Kong Jockey Club ณ SCTC-Sha Tin และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ HA Exhibition Center เป็นต้น

บรรยากาศการไปศึกษาดูงาน