เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนา PPM Forum ครั้งที่ 2

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา PPM Forum ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30-20.00น. ณ อาคาร FYI center

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะสมาชิกฯ ได้ที่ อีเมล contact@pmathai.or.th

บรรยากาศงานครั้งที่ผ่านมา >> คลิก <<

กำหนดการงานเสวนา PPM Forum

***งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม