การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน อาชีพช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ชั้น 3 อาชีพผู้จัดการอาคาร คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 และอาชีพผู้จัดการนิติบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 ชั้น 6 บรรยายโดย คุณนคร มุธุศรี และ คุณพรเพ็ญ กำบังภัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ