เรียนเชิญเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่190

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้เกียรติรับเชิญให้เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 190 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีคุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนในครั้งนี้