บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการนิติบุคคล หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “เทคโนโลยี การประกันภัย และการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน”

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรสำหรับ ผู้จัดการนิติบุคคล หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “เทคโนโลยีการประกันภัย และการบัญชีเพื่อการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณบุญญา แกล้วทนงค์ กรรมการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ