บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 3/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านงานระบบวิศวกรรมเพื่อผู้จัดการอาคารยุค 4.0”

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อยที่ 3/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านงานระบบวิศวกรรมเพื่อผู้จัดการอาคารยุค 4.0” บรรยายโดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ