ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 4/2561 ขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมี คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3/2561