ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2561

ท่านสามารถดูลำดับรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ได้ที่นี่

ลำดับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ << คลิก