ทำอย่างไรถึงได้ใบประกอบวิชาชีพจากสมาคมบริหารทรัพย์สิน

บทสัมภาษณ์ เรื่อง “ทำอย่างไรถึงได้ใบประกอบวิชาชีพจากสมาคมบริหารทรัพย์สิน” โดย คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย