ทำอย่างไรถึงได้ใบประกอบวิชาชีพจากสมาคมบริหารทรัพย์สิน

บทสัมภาษณ์ เรื่อง “ทำอย่างไรถึงได้ใบประกอบวิชาชีพจากสมาคมบริหารทรัพย์สิน” โดย คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=et0w8thIhJ8&t=8s