บทสัมภาษณ์ “ทำอย่างไร ให้วิชาชีพบริหารทรัพย์สินได้รับการรับรองตามกฏหมาย” โดย คุณสุรพล มนูญผล

https://youtu.be/a31uo8Ev8hY

บทสัมภาษณ์จากคุณสุรพล มนูญผล ในฐานะอุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการทำให้ “วิชาชีพบริหารทรัพย์สิน” ได้รับการรับรองตามกฏหมาย จะมีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนไหน มีขั้นตอนการยกร่างอย่างไร ดูรายละเอียดได้จากวีดีโอนี้