บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 2/3

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อยที่ 2/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านการประกันภัยและการบัญชีสำหรับผู้จัดการอาคารมืออาชีพ” บรรยายโดย คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ