สมาคมฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับการเข้าร่วมพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้ไว้ ณ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ