บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 1/3

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อยที่ 1/3 หัวข้อ “ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน” บรรยายโดย คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ อดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสามภพ บุนนาค รักษาการนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน