ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ 

แผนที่โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ