ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561