บทสัมภาษณ์ “ทำอย่างไร ให้วิชาชีพบริหารทรัพย์สินได้รับการรับรองตามกฏหมาย” โดย คุณสุรพล มนูญผล

https://youtu.be/a31uo8Ev8hYบท…

Continue Reading บทสัมภาษณ์ “ทำอย่างไร ให้วิชาชีพบริหารทรัพย์สินได้รับการรับรองตามกฏหมาย” โดย คุณสุรพล มนูญผล

สมาคมฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading สมาคมฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 2/3

เก็บตกภาพ บรรยากาศการอบรม หลัก…

Continue Reading บรรยากาศการอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” หลักสูตรย่อย 2/3

ขอแสดงความยินดีกับนายก และคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2561 เว…

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับนายก และคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศ…

Continue Reading การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา