การประชุม


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2562


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 5/2562


การประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังพลอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”


การประชุมหารือแนวทางด้านกฎหมายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 4/2562


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3/2562


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2562


บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2562


การประชุมแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup ที่ส่งเสริมการตลาดออนไลน์กับธุรกิจบริการ


ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2562


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 8/2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2561 (เรียกครั้งที่ 2)


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 5/2561


ประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 4/2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3/2561


บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561


เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561