ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น ณ ห้องบอลรูม2 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมี คุณสามภพ บุนนาค รักษาการนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2/2561