ประกาศเปิดรับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 2/2561

ประกาศ! สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 2/2561

เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 4 อาชีพ

  1. อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5
  2. อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4
  3. อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงฯ ชั้น 3
  4. อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงฯ ชั้น 2
วัน เวลาสอบข้อเขียน

 

วันพฤหัสบดีที่ 19  เมษายน 2561 

9.00 น. – 12.00 น. เริ่มลงทะเบียนสอบเวลา 8.30 น.

(เข้าสอบช้า 30 นาที ถือว่าขาดสอบ)

วันเปิดรับสมัคร  

ตั้งแต่บัดนี้ – 12 เมษายน 2561

วิธีสมัคร

 

มี 2 วิธี ดังนี้

1. ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อ คุณสุภานันท์ (ผู้จัดการฯ) 09 5596 1276

สถานที่สอบ

ห้องสัมมนา  ชั้น  8  ธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ช่องทางประกาศผลสอบ

แจ้งผลสอบผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ (www.pmathai.or.th)

และหน้าเพจเฟซบุ๊ค pmathailand

ค่าสมัครสอบ

– ค่าธรรมเนียมการสอบ (สำหรับผู้เข้าสอบครั้งแรก)

ชั้น 5 อัตราค่าสมัคร 500 บาท

ชั้น 4 อัตราค่าสมัคร 400 บาท

ชั้น 3 อัตราค่าสมัคร 350 บาท

ชั้น 2 อัตราค่าสมัคร 300 บาท

– ค่าใบรับรองฯ  100 บาท (ชำระช้า ปรับเป็น 500 บาท)

– ค่าส่งใบรับรองฯ ทางไปรษณีย์ 100 บาท (กรณีไม่มารับมอบด้วยตัวเอง)

การชำระค่าสมัครสอบ

ชำระเงินมายังบัญชีของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารธนภูมิ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 174-212009-9

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 มือถือ 095-5961276 โทรสาร 02-6529837

อีเมล์ : contact@pmathai.or.th

[wpdm_package id=’1377′]

[wpdm_package id=’1223′]
[wpdm_package id=’1378′]
[wpdm_package id=’1380′]

[wpdm_package id=’1379′]