เก็บตกบรรยากาศงาน The Future of Property Management ครั้งที่ 1

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ และผู้ประกอบการงานบริหารทรัพย์สิน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดงานเสวนา The Future of Property Management ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 11 Ananda Capus งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งวงวิชาการภาครัฐ และเอกชน มาร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากล

รับชมประมวลภาพงานเสวนา The Future of Property Management คลิก >> PPM Video <<Click

https://youtu.be/yOOIxFT6IOkhttps://www.youtube.com/watch?v=FSmYwUow3u8&t=16s