เปิดอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคารชุด ยุค 4.0”

Continue Reading เปิดอบรม หลักสูตร “การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพ สำหรับผู้จัดการอาคารชุด ยุค 4.0”

หน้าที่ของผู้บริหารทรัพย์สินในมุมมองของคุณนคร มุธุศรี

บทสัมภาษณ์จาก คุณนคร มุธุศรี อ…

Continue Reading หน้าที่ของผู้บริหารทรัพย์สินในมุมมองของคุณนคร มุธุศรี