เดือน ธันวาคม 2017

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 3 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร 1.เป็นผ…

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการที่อยู่อาศัย ชั้น 2 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสมัคร 1.เป็นผ…

ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไท…

ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไท…