ปฏิทินการจัดสอบ


รับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2563


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2562


รับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2562


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2562


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2562


รับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2/2562


ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สินครั้งที่ 1/2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2562


รับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2562


ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


ประกาศลำดับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2561


รับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2561


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2561


ขยายเวลา!! รับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2/2561


เลื่อนการทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ ครั้งที่ 2/2561


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2561


ประกาศ เปิดรับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2/2561


ประกาศ เวลาเข้ารับการทดสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2561


ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อสอบข้อเขียน การทดสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2561


ประกาศ เปิดรับสมัครทดสอบประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2561