วัน 5 ธันวาคม 2017

ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลชั้น 5 ครั้งที่ 1/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไท…