เสวนาการปล่อยเช่าคอนโดรายวันทำได้หรือไม่

ประชาสัมพันธ์ แม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีขึ้นมีลงหรือ “บูม” บ้าง “ฟุบ” บ้าง สลับกันไปตามสภาวการณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้นำตลาดสินค้าทุก ๆ ประเภท แต่หากเปรียบเทียบสถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจนี้แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจำนวนบ้านและจำนวนอาคารทั้งประเภทที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย ใช้เพื่อการพาณิชย์และใช้เป็นสำนักงานมีปริมาณเพิ่ม สูงขึ้นทุกๆ ปีพร้อมๆ ไปกับการเกิดขึ้นของวัตถุทั้งในรูปแบบของบ้านจัดสรร