อบรมและเสวนาเรื่อง การขายทอดตลาดอาคารชุด และที่ดินจัดสรร จากกรมบังคับคดี

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดอบรมและเสวนาในหัวข้อ
“การขายทอดตลาดอาคารชุด และที่ดินจัดสรร”
ใน วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน
และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
       ช่วงเช้า  : อบรมหัวข้อ “ เปลี่ยนวันว่างให้เป็นอสังหาฯ เงินล้าน ” โดย..
                           คุณเอกรินทร์ กุลภักดีสิงวร (เจ้าของฉายา อายุน้อย 100 ล้านจากตึกแถว)
 
        ช่วงบ่าย : เสวนาหัวข้อ “ การขายทอดตลาดอาคารชุดและที่ดินจัดสรร จากรมมบังคับคดี ”  โดย..

                            – คุณชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผอ.สำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
                            – คุณรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี
                            – คุณสุรพล มนูญผล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
                            – คุณสามภพ  บุนนาค (นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)
                            – คุณเชษฐ์  ตั้งทรงจิตรากุล (พิธีกรดำเนินรายการ)
 

อัตราค่าใช้จ่าย ท่านละ   2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ
   1. โปรดสำรองที่นั่ง และชำระเงิน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

                   2. วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เท่านั้น
                               ชื่อบัญชี : สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย        
                                    – ธนาคารทหารไทย  (สาขาถนนสุขาภิบาล 3) บัญชีออมทรัพย์เลขที่  144-2-11137-1   
                                    – ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาอาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) บัญชีออมทรัพย์เลขที่  174-212009-9    
                  3. กรุณาส่งเอกสารตอบรับ และหลักฐานการชำระเงิน มายัง โทรสาร 02-6529837  อีเมล์ samakomthailand@yahoo.com; pma_tn@yahoo.com
                  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุภานันท์ โทร 02-6529837 , 095-5961276