สัมมนา บริหารอาคารอย่างไรให้ปลอดภัย จากอัคคีภัย

สัมมนา“บริหารอาคารอย่างไร ให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย”
วันพฤหัสบดีที่ 28  เมษายน พ.ศ.2559
ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี