ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560

เรียน สมาชิกทุกท่าน

พรุ่งนี้สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ค่ะ

PMAT