ประกาศกำหนดการเวลาสอบสัมภาษณ์

ประกาศกำหนดการเวลาสอบสัมภาษณ์
เรียนผู้เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)  ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 ทุกท่าน  สมาคมฯ ขอประกาศกำหนดการเวลาสอบ ดังนี้

ช่วงเช้า ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และ ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 13.00-17.00 น. สถานที่สอบ อาคารธนภูมิ ชั้น 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยเอกสารยื่นเวลาลงทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชน  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้จากเอกสาร ได้จากลิงค์แนบ https://goo.gl/093k5B

———————————————————————————————————————————————————————————————-
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติ่มที่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-6529837 โทรสาร 02-6529837มือถือ 095-5961276 อีเมล์ pma_exam@yahoo.com