งานแถลงข่าว เปิดตัวสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ (PRIM) และพิธีลงนามความร่วมมือกับ การพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมฯ และคุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขาธิการฯ
เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ (PRIM)
และพิธีลงนามความร่วมมือกับ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมสวิซโซเทล เลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก