การอบรม “เทคนิคการจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุด”

การอบรม “เทคนิคการจัดประชุมใหญ่เจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุด”
ณ ห้องบานบุรี  ชั้น 14  อาคาร  1 โรงแรมบางกอกชฎา

วันพุธที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 

[wpdm_package id=’706′]

[wpdm_package id=’709′]