ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น โดยมี คุณสามภพ บุนนาค รักษาการนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม

 

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2561