Slider

ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะ

มิถุนายน 2022

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันพฤหันสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียน และอำนวยการ (อาคาร 4)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Chelsea A ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ ZOOM โดย คุณสามภพ  บุนนาค (นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียน และอำนวยการ (อาคาร 4)

1

การประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการบบริหาร และที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไททย วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง Chelsea A ชั้น 5 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย.65

ภาพบรรยาการการอบรม หลักสูตร การบริหารอาคารอย่างมืออาชีพสำหรับผู้จัดการอาคาร รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ ZOOM โดย คุณสามภพ  บุนนาค (นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

สมาชิกสมาคมฯ

ที่ตั้งสมาคมฯ

รับข่าวสาร สอบถาม ติชม ร้องเรียน เสนอแนะ