namo

namo

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล ชั้น 5 ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 2

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย…

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการอาคาร ชั้น 4 ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 1

ประกาศสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย…