pmathai.or.th

เลื่อนการสัมมนา หัวข้อ The Future of Property Management ครั้งที่ 2

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเลื่อนงานสัมมนา หัวข้อ “The Future of Property Management” ครั้งที่ 2 จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  ไปเป็น วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดขึ้น ณ อนันดา แคมปัส (Ananda Campus) สมาคมฯ ต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย