Slider

ปฏิทินการทดสอบสมรรถนะ

กุมภาพันธ์ 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รับสมัครสอบบุคคล ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 4 อาชีพ 

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมรากฐานการบริหารอาคารชุด ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 – 18.00 น. ได้มีพิธีรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตราฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ

ในวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมผู้จัดการอาคารครั้งที่ 3  ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ

สมาคมฯ ได้รับการตรวจประเมินหน่วยรับรองฯ โดยคณะผู้ตรวจจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

บรรยากาศงานเสวนา “ผ่ากฎหมายใหม่ EIA เลี่ยงโดนปรับวันละแสน”

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

อบรมหลักสูตร “การบริหารอาคารสำหรับผู้จัดการอาคาร ยุค 4.0” 

บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561

สมาชิกสมาคมฯ

ที่ตั้งสมาคมฯ

รับข่าวสาร สอบถาม ติชม ร้องเรียน เสนอแนะ

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อสมาคม

  • สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  • 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
  • 02-6529837, 0955961276
  • 02-6529837
  • contact@pmathai.or.th

Copyright © 2017 pmathai.or.th | Property Management Association of Thailand